O nas

O nas

Zapraszam do kontaktu oraz skorzystania z mojej oferty. Od 2012 roku zajmuję się kompleksową obsługą firm w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy na terenie Limanowej i okolic. Na mocy obowiązujących przepisów wykonuję zadania służby BHP w zakładach pracy jako zewnętrzna służba. Oferuję profesjonalne usługi z zakresu BHP, pierwszej pomocy oraz oceny ryzyka zawodowego. Zajmuję się doradztwem oraz usługami w zakresie BHP jak również szkoleniami wstępnymi i okresowymi BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, administracyjno-biurowych inżynieryjno-technicznych i osób kierujących pracownikami Poza szkoleniami zajmuje się analizą i oceną ryzyka zawodowego zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi i przepisami branżowymi. Prowadzę pełną dokumentację powypadkową. Pod szerokim pojęciem stałej współpracy rozumiem wszystkie rodzaje szkoleń bhp, pilnowanie ich terminów, opracowanie instrukcji stanowiskowych oraz tworzenie niezbędnych dokumentów z dziedziny bhp zgodnie z przepisami i wymogami prawnymi . Współpracuję również z profesjonalnymi firmami i laboratoriami zajmującymi się pomiarami czynników szkodliwych w środowisku pracy. Dodatkowo posiadam uprawnienia Pełnomocnika i Audytora Wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015